Toimitus- ja peruutusehdot

1. Tilaisuuden peruuttaminen alle 50 henkilön tilaisuuksissa:
Kunkin tilavarauksen voi tilaaja peruuttaa ilman kuluja kun peruutus tapahtuu viimeistään 21 vuorokautta ennen tilaisuutta. Edellä mainittua myöhemmin perutuista tilaisuuksista veloitetaan varatusta tarjoilupaketista 75%, ja milloin tarjoilua ei ole syystä tai toisesta sovittuna niin peruutusmaksu veloitetaan tilavuokrana.

2. Tilaisuuden peruuttaminen tilaisuuksissa joissa 50 tai enemmän henkilöitä:
Kunkin tilavarauksen voi tilaaja peruuttaa ilman kuluja kun peruutus tapahtuu viimeistään 28 vuorokautta ennen tilaisuutta. Edellä mainittua myöhemmin perutuista tilaisuuksista veloitetaan varatusta tarjoilupaketista 75%, ja milloin tarjoilua ei ole syystä tai toisesta sovittuna niin peruutusmaksu veloitetaan tilavuokrana.

2.1 Tilaisuuden peruuttaminen ajalla 1.11-15.12 perjantai ja lauantai, joissa 50 tai enemmän henkilöitä:
Tilavarauksen voi tilaaja peruuttaa ilman kuluja, kun peruutus tapahtuu viimeistään 84 vuorokautta ennen tilaisuutta. Edellä mainittua myöhemmin perutuista tilaisuuksista veloitetaan varatusta tarjoilupaketista 75% ja milloin tarjoilua ei ole syystä tai toisesta sovittuna, niin peruutusmaksu veloitetaan tilavuokrana.

3. Henkilömäärän ilmoittaminen alle 50 henkilön tilaisuuksissa:
Tilaajan on ilmoitettava henkilömäärä viimeistään viikkoa ennen tilaisuutta. Jos tilaisuuden toteutuva henkilömäärä alenee olennaisesti alunperin ilmoitetusta Oy Botta Ab pidättää oikeuden siirtää tilaisuus sopivampaan tilaan.

4. Henkilömäärän ilmoittaminen tilaisuuksissa joissa 50 tai enemmän henkilöitä:
Tilaajan on ilmoitettava henkilömäärä viimeistään 14 vuorokautta ennen tilaisuutta, ellei tästä erikseen muuta sovita Jos tilaisuuden toteutuva henkilömäärä alenee olennaisesti alunperin ilmoitetusta Oy Botta Ab pidättää oikeuden siirtää tilaisuus sopivampaan tilaan.

5. Tilaisuuden tarjoilut ja järjestelyt
Alustava aikataulu, tekniset palvelut ja tiedot tarjoiluista tulee olla sovittuna Oy Botta Ab:n myyntipalvelun kanssa viimeistään 30 vrk ennen tilaisuutta, ellei asiasta ole muuta varausta tehtäessä sovittu. Ruokatarjoilut laskutetaan tilatun henkilömäärän mukaisesti. Mikäli ruokailutilaisuuden henkilömäärä on pienempi, kuin määräaikaan on ilmoitettu, veloitetaan vähintään 95 % alun perin sovitun henkilömäärän mukaisesta ruokatarjoilusta. Niin ikään veloitetaan sovitut alkumaljat ja -drinkit sekä tilaisuutta varten henkilömäärän mukaan avatut viinit tilatun henkilömäärän mukaisesti. Buffet- ja cocktailtilaisuuksissa on ruokailu maksettava yhteislaskulla. Tilaisuudesta ylijääneitä ruokia tai juomia ei voi ottaa mukaan.

6. Yksityisyys – yhtäaikaisten muiden tilaisuuksien poissulkeminen Oy Botta Ab:n Ostrobotnia Juhlakerroksen tiloissa
On tilojen varaajan vastuulla varmistaa jo varausta tehdessä, jos halutaan, ettei muissa kabinettitiloissa ole yhtäaikaisesti muita varauksia. Oy Botta Ab veloittaa näistä tyhjäksi jätettävistä tiloista tilavuokran riippumatta ruokatarjoilun/muun tarjoilun arvosta.

7. Rakennus- ja purkuajat
Oy Botta Ab veloittaa näitä osin tilavuokraa varaajalta, ajat on varmistettava jo varausta tehtäessä.

8. Esiintyjät
Tilojen varaaja onvastuussa kaikista esiintyjistään ja ohejlmansuorittajistaan aiheutuvista kuluista. Tilojen varaaja on myöskin vastuussa esiintyjien ja ohjelmansuorittajien mahdollisesti tuottamasta vahingosta henkilöille ja tiloille sekä Oy Botta Ab.n laitteille.

Tilaajan vastuulla on itse tilatuista musiikkiesityksista suorittaa vaaditut maksut Teosto Ry:lle.

Oy Botta Ab:n tiloissa on avotulenteko, ns. tulishow’t ja pyrotekniset tehosteet täysin kiellettyjä. Tilojen varaaja on myös vastuussa ylimääräisestä siivouksesta ja korjauksista, mitkä tilaisuudessa käytettävät somisteet, tehosteet ja ohjelmanumerot mahdollisesti aiheuttavat. Esimerkkinä edellisestä mainittakoon confetti sekä ilmapallojen poisto katoista.

Tilaisuuksissa käytettävät dj:t toimittaa Oy Botta Ab.

8.1 Tekniikka
Oy Botta Ab:n tiloissa olemassa olevaa valo-, ääni- ja muun tekniikan (pois lukien datatykki) käyttö edellyttää aina Oy Botta Ab:n teknikon läsnäoloa.

9. Henkilökunnasta
Oy Botta Ab:n tiloissa järjestettävissä tilaisuuksissa dj/teknikkona, keittössä, ravintolan baareissa ja muissa ravintolatiloissa sekä naulakossa ja ulko-ovilla työskentelee vain Oy Botta Ab:n oma henkilökunta ja Oy Botta Ab.n hankkima vuokrahenkilöstö. Tilojen varaaja tai varaajan alihankkijana toimiva ohjelmapalveluyritys ei voi tuoda omaa, ulkopuolista henkilökuntaa edellä mainittuihin tehtäviin Oy Botta Ab:n tiloihin vaikka vastaisikin sen palkanmaksusta.

10. Laskuttaminen
Oy Botta Ab:n yleiset laskutusehdot ovat:

Laskutuslisä 3,50 €, maksuaika 10 pv netto, viivästyskorko kulloinkin voimassa oleva.
Laskuttamisesta tulee aina sopia myyntipalvelun kanssa erikseen viimeistään tilaisuutta vahvistettaessa.

10.1 Muut maksutavat
Käteinen, huom tilaisuuksien ennakkoon sovitut ruokatarjoilut aina yhteislaskuna.
Kotimaiset pankkikortit, Luottokorteista Visa, EuroCard, Mastercard, American Express, Diners, kortilla asioivan syytä varautua henkilöllisyyden todentamiseen