Jägarrummet

Jägarrummet är det historiskt mest betydande utrymmet på Ostrobotnias Festvåning. Här hölls mötet där Jägarrörelsen fick sin början. Tavlorna på väggarna, relieferna och statyerna i Jägarrummet anknyter specifikt till Jägarrörelsens skeden. Runt det massiva ovalformade bordet kan man hålla möten och festligare tillställningar och känna historiens vingslag.

Information
10 x 6 m 10 – 22 personer
De vanligaste AV-anläggningarna finns att tillgå.