Chydenius-kabinettet

Chydenius-kabinettet passar för de mest skilda evenemang och präglas av en målning av ett äkta österbottniskt landskap av konstnären Eero Nelimarkka. Mångsidigheten hos Chydenius-kabinettet höjs av den fullutrustade baren på utsidan av kabinettet.

Information
9,5 x 7 m, öppet golv
Sittande tillställning 30 – 60 personer
Cocktailtillställning 30 – 80 personer
Klassrumsformat 20 – 42 personer
Med stolsrader 30 – 70 personer
Med U-bord 22 pers. sittandes på utsidan, U-bord 38 pers. sittandes både på ut- och insidan
De vanligaste AV-anläggningarna finns att tillgå.

Chydenius-kabinettet kan även anslutas till festsalen. Då ryms följande antal personer in i utrymmet:
– Sittande tillställning 120 – 220 personer
– Cocktailtillställning 200 – 300 personer
– Hela festvåningen max. 500 personer